top of page
3D%2520van%2520manifolf_edited_edited.jpg

Projectmanagement & 3D Engineering

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Voor de meer bijzondere werkzaamheden installeert men een projectgroep of een projectorganisatie die met oplossingen moet komen. Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het faseren van het project, wordt het totale werk opgedeeld in kleinere delen, die daardoor makkelijker te overzien zijn.

Er is geen project hetzelfde en  niets is zo dynamisch als de voedingsmiddelenindustrie. Ernstige complicaties kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een technologische tekortkoming. Met projectoptimalisatie en -realisatie kunnen wij uw procesinstallatie (her)ontwerpen en ontwikkelen om er zo voor te zorgen dat het voldoet aan de nieuwste normen en richtlijnen. Ongeacht of het uw doel is om uitgaven te verminderen of een bestaand systeem te upgraden - wij zijn bekend met de strenge eisen die gelden in de sector.

Omdat we de nieuwste CAD-technologie gebruiken, waaronder AutoCAD Plant 3D en Inventor, kunt u erop vertrouwen dat de tekeningen van de allerbeste standaarden zullen zijn en dat er naadloze en gedetailleerde documentatie wordt verstrekt. Daarbij bent u zelf betrokken vanaf het begin bij het proces; de conceptontwikkeling en planningsfase van uw project. Dit is met name voordelig als u van plan bent een bijzonder complex of innovatief project te implementeren.

Met Autodesk NavisWorks is het mogelijk om multidisciplinaire ontwerpgegevens te combineren in één enkel geïntegreerd projectmodel. Zodoende kunt u het projectmodel vanuit iedere hoek bestuderen en evalueren. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in uw ontwerpen en kunt u deze toetsen op haalbaarheid. Op eenvoudige wijze kunnen er gestructureerde 3D-ontwerpmodellen en projectplanningen worden gemaakt welke gedeeld kunnen worden met de projectpartners. 

Bij grote complexe projecten beschikken wij over een netwerk van ervaren engineers. 

Het ontwerp van een proces installatie begint met het verzamelen van de uitgangspunten en leggen deze vast in een designbook. Met behulp van deze gegevens kan een Proces Flow Diagram (PFD) opgesteld worden, welke de basis vormt voor het ontwerp van het proces. Na review van de PFD, wordt deze omgezet naar een Process & Instumentation Diagram (P&ID), waar vervolgens de benodigde lijsten uitgecrëerd worden, zoals; Equipment-, Line-, item-, reinigingslijsten.  

 Na de eerste reviews, HRA* & HAZOP*, kan er begonnen worden aan een concept lay-out en het opstellen van de benodigde documenten voor het vervolg;

 • P&ID (Process & Instumentation Diagram)

 • PFD (Proces Flow Diagram)

 • URS (User Requirement Specification)

 • RFQ (Request For Qutation)

 • Pipespecs

 • Equipmentlist

 • Linelist

 • Itemlist (taglist)

 • reinigingsplan

 • Spoelplan

 • LoToTo plan

Projectmanagement & 3D Engineering: Over
bottom of page